Đua Top All

Đua Top Class

Thời gian ra mắt còn :

Đua Top Chủng Tộc 10 Ngày
Sự kiện Đua Top Chủng Tộc
Chiến Binh
Set đồ Hỏa Long +13
+ May mắn
2 dòng tùy chọn
__________
Trao theo chủng tộc
Chúa Tể
Set đồ Huyền Thiết +13
+ May mắn
2 dòng tùy chọn
__________
Trao theo chủng tộc
Phù Thủy
Set đồ Ma Thuật +13
+ May mắn
2 dòng tùy chọn
__________
Trao theo chủng tộc
Đấu Sĩ
Set đồ Phong Vũ +13
+ May mắn
2 dòng tùy chọn
__________
Trao theo chủng tộc
Tiên Nữ
Set đồ Kim Ngân +13
+ May mắn
2 dòng tùy chọn
__________
Trao theo chủng tộc
Thuật Sĩ
Set đồ Hỏa Thiên +13
+ May mắn
2 dòng tùy chọn
__________
Trao theo chủng tộc
Thiết Binh
Set đồ Bạch Hổ +13
+ May mắn
2 dòng tùy chọn
__________
Trao theo chủng tộc

Tính theo BXH các chủng tộc và Điểm Master

Đổi giới tính trong thời gian đua TOP bị loại

Đua Top All 7 Ngày Open Beta
Đua Top All 7 Ngày Open Beta

  #   Phần thưởng
  1   Vũ Khí Rồng 3 Option +13 ( Tùy Chọn Chủng Tộc )
  2   Vũ Khí Rồng 2 Option +12 ( Tùy Chọn Chủng Tộc )
  3-4-5   Vũ Khí Rồng 2 Option +11 ( Tùy Chọn Chủng Tộc )
Phần thưởng sẽ trao vào tài khoản
Đua Top All 3 Ngày Open Beta
Đua Top All 3 Ngày Open Beta

  #   Phần thưởng
  1   Cánh cấp 2 + Luck + 13 + 1 Option
  2   Cánh cấp 2 + Luck + 12 + 1 Option
  3   Cánh cấp 2 + Luck + 11 + 1 Option
  4-5   Cánh cấp 2 + Luck + 11
Event Mốc Reset Thiên Long
Event Mốc Reset Thiên Long

  #   Phần thưởng
  Mốc 300 Reset   ...
  Mốc   ...
  Mốc   ...
  Mốc   ...